So sánh sản phẩm
Call: 0916059696

Tuyển Dụng Nhân Viên

Nhân viên kinh doanh BĐS thông thường không có lương hoặc chỉ có lương khi hoàn thành chỉ tiêu nhưng ở Belleville thì khác: Bạn sẽ được trả lương và phục cấp cứng kể cả khi các bạn đang trong giai đoạn học việc và thử việc theo quy định của Luật Lao động